• Eesti

Raamatupidamine ja maksualane nõustamine

ISEE aitab ettevõtjaid kogu raamatupidamise korraldamisega. Alates arvete kajastamisest ja palgaarvestusest kuni raamatupidamistarkvara juurutamise ja protsesside väljatöötamiseni. Anname professionaalset nõu maksude maksmiseks.

ISEE meeskonna käes on sinu raamatupidamine kindlates kätes.

Tule, astu läbi meie kontorist Pärnu mnt 139D, III korrus ja leiame sinu ettevõttele parima lahenduse.

Raamatupidamise täisteenus

Teenus hõlmab endas kõiki raamatupidamise toiminguid, mida ettevõtjal vaja võib minna. Täisteenus vähendab oluliselt ettevõtte juhi töökohustusi ning annab kindluse, et kõik finantstehingud on teostatud õigeaegselt. Tasustamine toimub vastavalt tehtud tööhulgale, mis on kasulik eelkõige ettevõtjale.

Raamatupidamise täisteenus sisaldab:
 • personaliarvestust (töötajate registreerimine tööregistris, haiguslehtede toimetamine, töötasud ja väljamaksed, lepingud ja muu dokumentatsioon);
 • põhivaraarvestust;
 • kuluarvestust;
 • müügitulu arvestamist (müügiarvete kajastamine, maksuarvestus, aruandlus, laekumiste ja võlgnevuste teavitamine);
 • maksualast nõustamist;
 • abi ettevõtte asutamisel, ümberkujundamisel ja kustutamisel;
 • finantsjuhtimist.

Aitame oma partneritel lahendada ka igapäevaseid ärialaseid probleeme. Näiteks koostame ja avaldame töökuulutusi, jagame dokumendinäidiseid ning abistame mistahes ettevõtlusega seotud küsimuses.

Alustava ettevõtja raamatupidamine

ISEE eesmärgiks on alustavate ettevõtjate toetamine. Seetõttu oleme koostanud spetsiaalselt alustavale (kuni 18 kuud vanale) ettevõtjale suunatud paketi. Sisuliselt on tegemist raamatupidamise täisteenusega, kuid oleme suurendanud konsultatsioonide mahtu ning optimeerinud hinda. Selgitame värskele ettevõtjale raamatupidamise nõudeid ja seaduseid, lepime kokku koostööraamistiku ning jagame hüva nõu. 

Alustava ettevõtte raamatupidamise pakett sisaldab:
 • raamatupidamise nõuete tutvustamist;
 • konsultatsioone ja maksunõustamist;
 • raamatupidamistarkvara tutvustamist ja juurutamist;
 • raamatupidamise sisseseadmist, sise-eeskirjade koostamist;
 • majandusehingute kajastamist;
 • aruandlussüsteemi ettevalmistamist;
 • abi ettevõtte registreerimisel ja käibemaksukohustuslaseks registreerimisel;
 • büroohotelli kasutamist 2h kuus.

Kui oleme aidanud alustaval ettevõttel seada sisse korrektse raamatupidamise, siis jätkame sisuliselt raamatupidamise täisteenuse pakkumisega, kuid alustava ettevõtte paketi hinnaga.

Mikroettevõtte raamatupidamine

Mikroettevõtte puhul on tegemist väikse firmaga, mis määratleb suuresti ka raamatupidamise mahu. Enamasti on ressursikulu mikroettevõtte raamatupidamisele väike. Seetõttu oleme loonud spetsiaalse paketi ka mikroettevõtetele, hoidmaks niigi väikeste ettevõtete kulutused madalad. 

Mikroettevõtte raamatupidamine sisaldab:
 • üksikute ostu- ja müügiarvete kajastamist;
 • deklaratsioonide esitamist;
 • raamatupidamise üldist korrashoidu.

Mikroettevõtete väiksuse tõttu on neil rohkem iseseisvust ning vähem konsultatsioone. Mikroettevõtja tingimustele mittevastamisel rakendub baashinnakiri.

Seisva ettevõtte raamatupidamine

Seisva ettevõtte puhul on meie eesmärgiks luua kõik eeldused selleks, et vajadusel pakkuda aktiivset raamatupidamisteenust. Võtame üle ettevõtte esinduskohustused Statistikaametis, portaalis Eesti.ee ning Maksu- ja Tolliametis. Seadistame raamatupidamistarkvara ning esitame igakuiseid tühje deklaratsioone.

Seisva ettevõtte raamatupidamine sisaldab:
 • valmisolekut aktiivse raamatupidamisteenuse osutamiseks;
 • raamatupidamisandmete varundamist;
 • tühjade deklaratsioonide esitamist;
 • üksikute arvete kajastamist ja dokumentide hoiustamist.

Seisva ettevõtte raamatupidamine peab olema korras ka siis, kui toimuvad vaid üksikud tehingud aastas.

  Ostukorv