• Eesti

KKK

Raamatupidamine ja maksualane nõustamine

 1. Kalendaarne tööajafond 2018

  Jaanuar 22 176 1. Jaanuar – uusaasta* (E)
  Veebruar 20 160 157 23. veebruar 24. veebruar- Eesti Vabariigi aastapäev* (L)
  Märts 21 168 30. märts -suur reede (R)
  I. kvartal  – kokku 63 504 Kui töötaja töötab 23.02, siis perioodi töötundide arv 504 – 3 = 501   3 riigipüha
  Aprill 21 168 1.aprill – 1. ülestõusmispüha (P)
  Mai 22 176 01. mai – kevadpüha (T)
  20. mai – nelipühade 1. püha (P)
  Juuni 21 168 165 22. juuni 23. juuni – võidupüha (L)*
  24. juuni – jaanipäev (P)
  II. kvartal – kokku 64 509 Töötaja töötab 22.06, siis perioodi töötundide arv 512 – 3 = 509   5 riigipüha
  Juuli 22 176
  August 22 176 20. august – taasiseseisvumispäev (E)
  September 20 160
  III. kvartal – kokku 64 512     1 riigipüha
  Oktoober 23 184
  November 22 176
  Detsember 18 144 141 23.detsember

  31. detsember

  24. detsember – jõululaupäev (E)*
  25. detsember – esimene jõulupüha (T)
  26. detsember – teine jõulupüha (K)
  IV. kvartal 63 504  501-3=498 / 501+3=504 Kvartali töötunde vähendatakse 3 või 6 tunni võrra 3 riigipüha
  AASTA KOKKU 254 2032 2032   12 riigipüha, neist 7 tööpäeval 

  * Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

 2. Maksumäärad 2018

  • Käibemaks 20%, erijuhtudel 9% (nt raamatud ja õppetööks kasutatavad töövihikud, ravimid ja meditsiiniseadmed, majutusteenused, perioodilised väljaanded) ja 0% (vt KMS § 15 lõiked 3 ja 4) määra. Mitmete sotsiaalse suunitlusega kaupade ja teenuste käive on maksuvaba (vt KMS § 16)
  • Sotsiaalmaksu kuumäär 33%
  • Füüsilise isiku tulumaks 20%
  • Pensionikindlustus 2%
  • Töötaja töötuskindlustusmakse 1,6%
  • Tööandja töötuskindlustusmakse  0,8%

 3. Mis on TSD ja miks on see vaja esitada iga kuu 10. kuupäevaks?

  TSD on „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon“ koos lisadega. Käibemaksukohustuslane peab esitama TSD igal juhul, kuid mittekäibemaksukohustluslane esitab selle siis, kui tal on midagi deklareerida (nt on välja makstud töötasu, üüritasu, dividendid, kingitused jne).
  TSD vormi peab esitama iga kuu 10. kuupäevaks, sest hilinemisel rakenduvad automaatselt viivised.

 4. Mis on KMD ja miks on see vaja esitada iga kuu 20. kuupäevaks?

  KMD ehk käibemaksudeklaratsioon, on eelmise kuu müügile ja ostule lisatud käibemaksude vahearvestus. Müügi puhul maksab ettevõte käibemaksu ära ja ostuarvete puhul saab seda tagasi küsida. Käibedeklaratsioon on vaja esitada neil, kes on käibemaksukohulased. KMD vormi peab esitama iga kuu 20. kuupäevaks, sest hilinemisel rakenduvad automaatselt viivised.

 5. Kui kaua peab säilitama dokumente?

  Raamatupidamise algdokumente peab säilitama seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.

 6. Millal pean raamatupidajale kuludokumente esitama?

  Kuludokumente peaks esitama jooksvalt, et need ei kuhjuks. Soovitatav on aga esitada eelmise kuu dokumente 7. kuupäevaks – nii jõuab raamatupidaja need läbi töödelda enne deklaratsiooni esitamist.

 7. Millal tuleb ettevõte registreerida käibemaksukohuslasena?

  Käibemaksukohustuslasena registreerimine toimub kas kohustuslikult või vabatahtlikult. Registreerimise kohustus tekib alates päevast, mil tehingute maksustatav käive ületab 40 000 eurot kalendriaasta algusest arvates.

 8. Millised on raamatupidamise sisseseadmiseks ja ülevõtmiseks vajalikud dokumendid?

  Raamatupidamise ülevõtmiseks on tarvis uuel raamatupidajal õigusi riigiportaalidesse – emta.ee, mnt.ee, eesti.ee ja stat.ee. Ülejäänud vajalikke dokumente, kui on puudu, küsitakse esimesel konsultatsioonil ning  lepitakse kokku edaspidistes toimingutes.

 9. Kas raamatupidamisega on mõistlik üle tulla majandusaasta lõpus või alguses?

  Mõistlik on tulla üle aasta alguses, sest eelmise aasta tehingute ja ettevõtte arenemisega ei ole raamatupidaja kursis ning majandusaasta aruande koostamine on raskendatud.

  Ostukorv